Hotline: 04-3943-6161

Liên Hệ với Chúng tôi!

Trung tâm tiếng Nhật PLC - Pacific Language Center

Địa chỉ: 38B Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-3943-6161
Email: tuyensinh@jic.vn


Hoặc nhập thông tin theo mẫu dưới đây