Hotline: (+84) 24 3943 6161
Đăng ký học Đăng ký gửi tài liệu Liên hệ tư vấn
THÔNG TIN DU HỌC
Học viện ngoại ngữ quốc tế Asia (Asia International Language Academy_ AILA)
AILA là một thành viên của Tập đoàn Đại học Phúc Lợi Y tế Quốc tế - Kouhoukai với hơn 30 cơ sở thuộc các lĩnh vực "y tế", "phúc lợi", "giáo dục" trên toàn gốc khởi nguồn là bệnh viên Takagi (1910)