https://www.facebook.com/plcjapenesecenter/" class="fl marleft10">
Hotline: 024-3943-6161
Đăng ký học Đăng ký gửi tài liệu Liên hệ tư vấn
DANH SÁCH TRƯỜNG NHẬT NGỮ
PHOTO
THÔNG TIN DU HỌC
Học viện ngoại ngữ quốc tế Asia (Asia International Language Academy_ AILA)
AILA là một thành viên của Tập đoàn Đại học Phúc Lợi Y tế Quốc tế - Kouhoukai với hơn 30 cơ sở thuộc các lĩnh vực "y tế", "phúc lợi", "giáo dục" trên toàn gốc khởi nguồn là bệnh viên Takagi (1910)